Mozaffar Hessami,

verksamhetschef, barnläkare med särskild kompetens inom barngastroenterologi. Läkarexamen 1996 Karolinska institutet. Specialistexamen 2003. Har arbetat i flera år på Astrid Lindgrens barnsjukhus, Huddinge, sektionen för magtarm och leversjukdomar. Har kompetens för endoskopi, gastroskopi och koloskopi. Har sedan 2011 arbetat som barnläkare inom öppenvården. Tidigare medicinskt ansvarig vid Vallentuna BUMM. Talar förutom svenska och engelska även kurdiska, persiska, dari (afghani), till viss mån arabiska och turkiska.